Budowa oświetlenia drogowego -Dz . nr 782 , 784 , Obr St. Węgliniec

  Numer rejestru 39/2017
2 Data złożenia wniosku 12.06.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego

-Dz . nr 782 , 784 , Obr. St. Węgliniec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 04.07.2017