Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miejsowości Stojanów dz.nr 18 obr. V AM- 1

1 Numer rejestru 30/2017
2 Data złożenia wniosku 16.05.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Krystian Urbaniak

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku jednorodzinnego w Stojanowie

Dz. nr 18, (Obr. V ) gm. Pieńsk
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Wycofanie wniosku : 24.05.2017
7 Inne