rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Studniskach Dolnych, dz. nr 53/4, 53/7 ( Obr. Studniska Dolne, AM-1)

 

  28/2017
2 Data złożenia wniosku 08.05.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Marian Nowacki

Mała Wieś Dolna 8

59-975 Sulików

4 Adres i opis projektowanego obiektu

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego W Studniskach Dolnych, dznr 53/4, 53/7 (Obr. Studniska Dolne, AM-1)

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 25.05.2017