budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Krzewina dz. nr 293/10

  Numer rejestru 19/2017
2 Data złożenia wniosku 15.03.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Stanisław Włodarczyk

Edward Cichosz

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krzewinie

dz. nr 293/10 (Obr. 0003, Krzewina) Obszar wiejski - Bogatynia

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Brak sprzeciwu : 05.05.2017

7 Inne