Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni dz.nr 3/19 AM 14 ob. 0003

  Numer rejestru 17/2017
2 Data złożenia wniosku 02.03.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Andrzej Mrozek i Zofia Sistowari -Mrozek
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni

dz. nr 3/19 (Obr. 0003, AM-14) Miasto Bogatynia

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Nie wniesiono sprzeciwu

dnia: 20.03.2017

7 Inne