Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul.Wesołej i Pogodnej w Zgorzelcu -dz. nr 21/11, 21/65, 21/22, 62, 63, 64,65, 21/27, 21/30,21/31

 
1 Numer rejestru 10/2017
2 Data złożenia wniosku

13.02.2017r.

3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Henryk Krupiński

Agencja Nieruchomosci 

4 Adres i opis projektowaneg

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul.Wesołej i Pogodnej w Zgorzelcu

-dz. nr 21/11, 21/65, 21/22, 62, 63, 64,65, 21/27, 21/30,21/31 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 15 marca 2017