Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej ul.J.Kozaka, Kościuszki w Zgorzelcu -dz. nr 1 (II,5), 1 (II,7), 19/7 (II,8), 5/7, 5/8, 6 , 9/1 (IV,2), 2 (V,1)

 

    9/2017
2 Data złożenia wniosku

13.02.2017r.

3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej , ul.Groszowa 1, Zgorzelec
4 Adres i opis projektowaneg

Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej ul.J.Kozaka, Kościuszki w Zgorzelcu

-dz. nr 1 (II,5), 1 (II,7), 19/7 (II,8), 5/7, 5/8, 6 , 9/1 (IV,2), 2 (V,1)

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 09.03.2017