Budowa przyłącza wody i wewnętrznej instalacji pożarowej w budynku garażu PSG w Zgorzelcu przy ul. II AWP 14 dz nr 1/71, AM-4

1 Numer rejestru 37/2016
2 Data złożenia wniosku 13.06.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa przyłącza wody i wewnętrznej instalacji pożarowej w budynku garażu PSG w Zgorzelcu przy ul. II AWP 14 dz nr 1/71, AM-4 

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne