przebudowa linii elektroenergetycznej poniżej 1kV , budowa linii elektroenergetycznej poniżej 1 kV w ramach zadania " modernizacja sieci napowietrznej nN Żarska Więś obwody nN PT-70608, PT-70609, PT-70606

1 Numer rejestru 34/2016
2 Data złożenia wniosku 25.05.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestor Tauron Dystrybucja s.A
4 Adres i opis projektowanego obiektu

przebudowa linii energetycznej poniżej 1kV, budowa linii elektroenergetycznej  poniżej 1kV w ramach zadania " moderniczacja sieci napowietrznej nN Żarska Wieś obwody nN z PT-70608, PT-70609, PT-70606" 

dz. nr 328/5, 328/2, 346/4, 346, 391/4, 344/1, 392/2, 327, 323, 394/1, 324, 325/5, 325/6, 319, 325/3, 325/4, 396, 317/3, 316, 311/1, 311/2, 307/2, 306, 395/4, 300, 299/2, 297, 290/8, 283/1, 283/2, 282, 277/8, 277/9, 281/1, 278, 274/6, 273/4, 270/1, 271, 402/3, 266/2, 394/3, 263, 405, 243/2, 264, 402/1, 265, 404, 479/3, 382/5, 516, 488, 506, 481/1, 480, 481/2, 479/4, 477/1, 477/6, 477/5, 477/4, 477/9, 477/16, 507, 478, 508, 479/1, 241, 240/5, 240/4, 422, 98/1, 95, 114, 424, 94/1, 94/2, 420, 93/1, 88/9, 88/8, 88/7, 88/4, 499, 238/1, 233/2, 414, 498, 234/2, 234/1, 236/6, 236/3, 235/1, 230/2, 230/1, 229, 223/4, 411, 222/1, 222/7, 222/8, 221, 209/6, 210/2, 214, 215/2, 215/1, 412, 213/1, 216/4, 216/2, 496, 217, 417, 115/1, 115/2, 116/18, 116/10, 116/20, 116/21, 116/7, 117, 119, 121, 122, 428, 428, 120/3, 120/2, 439/1, 154/3, 149/9, 149/10, 149/18, 149/7, 149/16, 149/17, 182/3, 182/2, 183/1, 445/1, 175, 178, 445/2, 157/6, 156, 161, 443, 159, 160/1, 172/6, 172/3, 172/4, 171/1, 167/1, 167/4, 166/2, 170, 167/6, 444, 166/3, 166/4, 166/5, 162/1, 164/3, 163/1, 495, 154/4, 44/1, 150, 151/1, 152 ( Obr. Żarska Wieś) dz. nr 614, 613, 612, 572, 573, 611, 610/1, 610/2, 435, 574, 569, 550/1, 565, 557, 546, 545 ( Obr. Żarki Średnie) 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne