Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni, Na dz. nr 12/6 (Obr. Bogatynia III, AM-12)

1 Numer rejestru 33/2016
2 Data złożenia wniosku 25.05.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Marta i Norbert Jurasik
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni,

dz nr 12/6 (Obr. Bogatynia III, AM-12)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nie wniesiono sprzeciwu

dn. 13.06.2016 r.

7 Inne