Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej, dz. nr 88, 56 ( Obr. VII )

1

Nr rejestru

31/2016

2

Data złożenia wniosku

12.05.2016

3

Imię i nazwisko lub

nazwa inwestora

 City Parking Group S.A 

4

Adres i opis projektowanego obiektu

 rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej, dz. nr 88, 56 ( Obr. VII )

5

Data wniesienia sprzeciwu

 

6

Upływ terminu lub informacja o braku sprzeciwu

 

7

Inne

przyjeto 31.05.2016