Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr 120/13 (Obr. Porajów, AM-1)

1 Numer rejestru 32/2016
2 Data złożenia wniosku 20.05.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Beata i Mirosław Stochmal
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz nr 120/13     (Obr. Porajów, AM-1)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nie wniesiono sprzeciwu

dn. 16.06.2016 r.

7 Inne