Budowa linii kablowej nn od PT – 70108 do ZK-3 przy bud. Nr 12 ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu na dz nr 9/11, 8/11,8/8 AM-2, Obr. IV

1

Nr rejestru

30/2016

2

Data złożenia wniosku

06.05.2016

3

Imię i nazwisko lub

nazwa inwestora

 Tauron Dystrybucja S.A

4

Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn od PT – 70108 do ZK-3 przy bud. Nr 12 ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu na dz nr 9/11, 8/11,8/8 AM-2, Obr. IV

5

Data wniesienia sprzeciwu

  sprzeciw  16 maja 2016

6

Upływ terminu lub informacja o braku sprzeciwu

 

7

Inne

przyjęto