Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Koźlice na działce nr 45/27 (arkusz mapy: 1, obręb ewidencyjny: 0007, Koźlice, jednostka ewidencyjna: 022507_2, Zgorzelec)

1

Nr rejestru

29/2016

2

Data złożenia wniosku

02/05/2016

3

Imię i nazwisko lub

nazwa inwestora

Paulina Famulska

4

Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Koźlice na działce nr 45/27 (arkusz mapy: 1, obręb ewidencyjny: 0007, Koźlice, jednostka ewidencyjna: 022507_2, Zgorzelec)

5

Data wniesienia sprzeciwu

 

6

Upływ terminu lub informacja o braku sprzeciwu

Wniosek zgłoszenia wycofano dnia 19 maja 2016 roku

7

Inne