Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Remont drogi powiatowej nr 2378D relacji Radzimów – Bierna na odcinku 1700 mb od km 2+684,00 do km 4+384,00 wraz z wykonaniem odwodnienia – w ramach zadania: „Radzimów – Bierna – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 21 kwiecień 2017
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usuwanie zanieczyszczeń z pasa drogowego na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego 14 kwiecień 2017
Bieżące utrzymanie, pielęgnacja zieleni i zadrzewień w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych - część II: „Karczowanie krzaków i wycinka drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego” 17 marzec 2017
Bieżące utrzymanie, pielęgnacja zieleni i zadrzewień w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych – część I - Wykaszanie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie gmin: Bogatynia, Sulików, Pieńsk, Węgliniec, Zgorzelec o łącznej długości 203,034 km 16 marzec 2017
Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego – część I: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową” 14 marzec 2017
Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D wraz z budową zjazdów w miejscowości Gozdanin na odcinku 750 mb w km 2+705 do km 3+455 28 luty 2017
Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne – Studniska Górne na odcinku 1000 mb w km 1+015 do km 2+015 17 luty 2017
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy p 09 luty 2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu na rok 2017 o wartościach szacunkowych powyżej 30 000 Euro. 26 styczeń 2017