Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
„Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby kształcenia ogólnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – część II - Zakup sprzętu komputerowego 13 kwiecień 2018
Przebudowa budynków przy Alei Żytawskiej nr 19 i 21 w Bogatyni wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 - 11.04.2018r. 11 kwiecień 2018
Remont drogi powiatowej nr 2385D w miejscowości Łomnica o długości 1724 mb od km 7+149 do km 8+873 wraz z odwodnieniem 09 kwiecień 2018
„Remont drogi powiatowej nr 2403D stanowiącej ulicę Piłsudskiego w m. Węgliniec wraz z odwodnieniem” 21 marzec 2018
Bieżące utrzymanie, pielęgnacja zieleni i zadrzewień w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych – część II: „Karczowanie krzaków i wycinka drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego” - 01.03.2018 r. 01 marzec 2018
Powiat Zgorzelecki: Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby kształcenia ogólnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 21 luty 2018
Przebudowa budynków przy Alei Żytawskiej nr 19 i 21 w Bogatyni wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. 14 luty 2018
Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego – część I: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową” - 02.02.2018 r. 02 luty 2018
„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu” na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” 02 luty 2018
Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 30 w miejscowości Trójca do miejscowości Gozdanin... 02 luty 2018