Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Zgorzeleckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01 września 2019 do 31 sierpnia 2022 roku 02 sierpień 2019
Bieżące utrzymanie, pielęgnacja zieleni i zadrzewień w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych – część II: „Karczowanie krzaków i wycinka drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego” - 04.07.2019r. 04 lipiec 2019
Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część III: „Zakup sprzętu cyfrowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzel 04 czerwiec 2019
Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część I: : „Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby 24 maj 2019
„Przebudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu dla potrzeb budowy wewn. windy dla osób niepełnosprawnych”. 24 maj 2019
Bieżące utrzymanie zieleni i zadrzewień, pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych - CZĘŚĆ 1 - Wykaszanie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie gmin: Bogatynia, Sulików, Pieńsk, Węgliniec, Zgorzelec o łącznej długości 23 maj 2019
Wymiana wewnętrznego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn.: „Zakup dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”. 15 kwiecień 2019
Dostawa wyposażenia do pracowni badań i ochrony środowiska dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w r 05 kwiecień 2019
Dostawa wyposażenia do pracowni podstaw elektrotechniki i elektroniki oraz mechatroniki - CZĘŚĆ I: dostawa wyposażenia do pracowni podstaw elektrotechniki i elektroniki dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodow 04 kwiecień 2019
Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego – część I: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową” - 21.03.2019r. 21 marzec 2019