Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Miasta i Gminy Zgorzelec, Miasta i Gminy Bogatynia, Gminy Pieńsk oraz Gminy Węgliniec, Gminy Sulików 13 październik 2017
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersa w Zgorzelcu oraz sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Reymonta w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 29 wrzesień 2017
Remont istniejących terenów utwardzonych przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu 20 wrzesień 2017
Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestracyjnych 18 wrzesień 2017
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 15 wrzesień 2017
Zakup sprzętu cyfrowego i multimedialnego na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – część III - Zakup sprzętu multimedialnego wraz z instalacją, wdrożeniem 15 wrzesień 2017
„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - 29.08.2017r. 29 sierpień 2017
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 20 lipiec 2017
Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w miejscowości Skrzydlice w ciągu drogi powiatowej nr 2376D. 14 lipiec 2017
Bieżące utrzymanie, pielęgnacja zieleni i zadrzewień w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych – część III „Odbudowa systemu odwodnień melioracji szczegółowej, odtworzenie rowów oraz regulacja poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego” 19 czerwiec 2017