Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 01 sierpień 2017
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 20 lipiec 2017
Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w miejscowości Skrzydlice w ciągu drogi powiatowej nr 2376D. 14 lipiec 2017
Zakup sprzętu cyfrowego i multimedialnego na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 26 czerwiec 2017
Bieżące utrzymanie, pielęgnacja zieleni i zadrzewień w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych – część III „Odbudowa systemu odwodnień melioracji szczegółowej, odtworzenie rowów oraz regulacja poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego” 19 czerwiec 2017
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni" 02 czerwiec 2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu na rok 2017 o wartościach szacunkowych powyżej 30 000 Euro. 26 styczeń 2017