Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersa w Zgorzelcu oraz sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Reymonta, w rejonie Szkoły Pod 13 kwiecień 2017
Zaproszenie do składania ofert cenowych na roboty budowlane dla zadania „Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu” 06 kwiecień 2017
Dostawa artykułów biurowych i specjalistycznych do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8a 07 marzec 2017
ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu: Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług administracji serwerem i obsługi informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu 02 marzec 2017
"Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg powiatowych i wykonanie ewidencji obiektów mostowych z jednoczesnym opracowaniem projektu Docelowej Organizacji Ruchu niezbędnej do administrowania, zarządzania drogami i obiektami mostowymi na terenie powiatu ..." 16 luty 2017
SP: Zaproszenie do składania ofert cenowych. 02 luty 2017
SP: Dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP 8A do wskazanego miejsca, własnym transportem 23 grudzień 2016
SP: Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług ochrony budynków oraz terenu przyległego do obiektów Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 22 grudzień 2016
Sporządzenie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu pod nazwą:"Przebudowa budynków przy ulicy Waryńskiego 19 i 21 w Bogatyni na potrzeby utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych" 19 grudzień 2016
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby utworzenia Uczniowskiej Agencji Turystycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu 16 listopad 2016