Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dot. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyposażenie budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz 28 luty 2018
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług ochrony mienia Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 12 grudzień 2017
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, za rok 2017 i 2018 24 październik 2017
SP: Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług ochrony mienia Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 01 czerwiec 2017
SP: Zaproszenie do składania ofert cenowych na utrzymanie czystości na drogach powiatowych 31 maj 2017
Dostawa artykułów biurowych i specjalistycznych do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8a 07 marzec 2017
ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu: Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług administracji serwerem i obsługi informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu 02 marzec 2017
SP: Zaproszenie do składania ofert cenowych. 02 luty 2017
SP: Dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP 8A do wskazanego miejsca, własnym transportem 23 grudzień 2016
SP: Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług ochrony budynków oraz terenu przyległego do obiektów Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 22 grudzień 2016