Rada Powiatu Zgorzeleckiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, w jej skład wchodzi 21 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie z obowiązująca ordynacją.


W skład Rady Powiatu Zgorzeleckiego kadencji 2014-2018 wchodzą:

1.  Stanisław Żuk - Przewodniczący
2.  Marek Dołkowski - Wiceprzewodniczący
3.  Artur Sienkiewicz - Wiceprzewodniczący


pozostali radni:


4.   Artur Bieliński
5.   Urszula Ciupak
6.   Iwona Derucka
7.   Daniel Fryc
8.   Wiesława Kisiel - Smółka
9.   Eleonora Kozieł
10. Marek Kurzyński
11. Krzysztof Mazurek
12. Kazimierz Słabicki
13. Małgorzata Sokołowska
14. Alicja Sośniak
15. Kazimierz Szczech
16. Andrzej Tyc
17. Mariusz Wieczorek
18. Małgorzata Wiśniewska
19. Mateusz Włos
20. Sławomir Zawada