Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2004-2014

Najważniejszym dokumentem, określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata jest Strategia Rozwoju. Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych wraz z celami operacyjnymi, planowanymi zadaniami i ewentualnie projektami, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju powiatu.

Startegia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2004-2014 opublikowana jest w formacie PDF.