Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz. nr 376, 406, 411 AM-2 obręb Jędrzychowice 18 grudzień 2015
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznacoznej do wydzierżawienia - część dz. nr 132/4 AM-1 obręb VI Zgorzelec 11 grudzień 2015
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - dz. nr 1/4 AM-3 obręb VIII Zgorzelec 11 grudzień 2015
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatoniu 09 grudzień 2015
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Zgorzelec dz. nr 227 08 grudzień 2015
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 04 grudzień 2015
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz. nr 132/8 AM-1 obręb VI Zgorzelec 02 grudzień 2015
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie projektu „ Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 02 grudzień 2015
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 9/4, 9/7, 9/8, 36/5, 37/1, 36/2, 36/3 AM-1 obręb Białopole 17 listopad 2015
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego 06 listopad 2015