Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Starosta Zgorzelecki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa ( dz.nr 9/1 AM-12 obręb II Bogatynia 22 styczeń 2014
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych [...]do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. 17 styczeń 2014
Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego - 16.01.2014r. 16 styczeń 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla potrzeb napełnienia stawu rybnego ziemnego zlokalizowanego na dz. nr 199/7, AM-1, obr. Sulików 16 styczeń 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 07 styczeń 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę oczka wodnego na działce nr 407/2 (Obr. Studniska Górne, AM-2) [...] 07 styczeń 2014
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 grudnia 2013r. 07 styczeń 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w formie darowizny oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. 23 wrzesień 2013
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Rybarzowicach oznaczona geodezyjnie jako działki nr 265/2, 265/3, 265/4 i 265/5 AM-1 obręb Rybarzowice, gmina Bogatynia o powierzchni 1,41 ha. 23 wrzesień 2013
Starosta Zgorzelecki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonych w Zawidowie przy ul. Okrzei 16 wrzesień 2013