Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz. nr 624/2 AM-2 obr. Jędrzychowice 18 marzec 2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 17 marzec 2014
Dyrektor PCPR-u ogłasza nabór na specjalistę do spraw pieczy zastępczej. 13 marzec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z przelewu burzowego do Potoku Jędrzychowickiego. 13 marzec 2014
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju. 13 marzec 2014
Nabór na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu. 12 marzec 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa-dz.nr 360/7 AM-2 obr.Miedziana 28 luty 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa-dz.nr 34/12 AM-17 obr. II Bogatynia 28 luty 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego-dz. nr 20/1 AM-5 obr VII Zgorzelec 27 luty 2014
Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie pozwolenia na budowę nr 47/2014. 21 luty 2014