Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia 09 kwiecień 2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 4.04.2014r. 04 kwiecień 2014
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dot.utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna 04 kwiecień 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 3.04.2014 03 kwiecień 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 2.04.2014r. 02 kwiecień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych do celów pitnych i socjalno-bytowych (...), zlokalizowanych na dz.nr 9/5 (Obr.Niedów,AM-1 25 marzec 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz. nr 624/2 AM-2 obr. Jędrzychowice 18 marzec 2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 17 marzec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z przelewu burzowego do Potoku Jędrzychowickiego. 13 marzec 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa-dz.nr 360/7 AM-2 obr.Miedziana 28 luty 2014