Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy Farmy Wiatrowej składającej się z 5 elektrowni w gminie Pieńk". 09 kwiecień 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia 09 kwiecień 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 07 kwiecień 2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 4.04.2014r. 04 kwiecień 2014
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dot.utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna 04 kwiecień 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 3.04.2014 03 kwiecień 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 2.04.2014r. 02 kwiecień 2014
Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego 02 kwiecień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych do celów pitnych i socjalno-bytowych (...), zlokalizowanych na dz.nr 9/5 (Obr.Niedów,AM-1 25 marzec 2014
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Gospodarczego i Obsługi 19 marzec 2014