Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 2.04.2014r. 02 kwiecień 2014
Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego 02 kwiecień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych do celów pitnych i socjalno-bytowych (...), zlokalizowanych na dz.nr 9/5 (Obr.Niedów,AM-1 25 marzec 2014
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Gospodarczego i Obsługi 19 marzec 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz. nr 624/2 AM-2 obr. Jędrzychowice 18 marzec 2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 17 marzec 2014
Dyrektor PCPR-u ogłasza nabór na specjalistę do spraw pieczy zastępczej. 13 marzec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z przelewu burzowego do Potoku Jędrzychowickiego. 13 marzec 2014
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju. 13 marzec 2014
Nabór na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu. 12 marzec 2014