Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego - 18.08.2014r. 18 sierpień 2014
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. 12 sierpień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego (na dz. nr 17, Obr.IX, AM-6 w Zgorzelcu) (...) 28 lipiec 2014
Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego - 24.07.2014r. 24 lipiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie telefoniczną linią kablową (...)cieku Czerwona Woda w Sulikowie 24 lipiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw płynnych w Porajowie, na dz. 461 (Obr. Porajów) 10 lipiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie oczyszczonych ścieków bytowych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (...) 04 lipiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg i placów zapleczy oddziałów KWB Turów w Bogatyni 04 lipiec 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 3.07.2014r. 03 lipiec 2014
Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju poszukuje spadkobierców mieszkańców ośrodka. 01 lipiec 2014