Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz.nr 339/4 AM-1 obr. Opolno Zdrój 08 październik 2014
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - działka nr 1/6 AM-4 obręb VI Zgorzelec 01 październik 2014
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i wynajęcia 26 wrzesień 2014
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 25 wrzesień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne koszytanie z wód - Ręczyn 19 wrzesień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Węgliniec, Stary Węgliniec, Piaseczna i Jagodzin 08 wrzesień 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - 3.09.2014r. 03 wrzesień 2014
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 28 sierpień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Czerna Mała. 25 sierpień 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego - dz.nr 339/4 AM-1 obr. Opolno Zdrój 22 sierpień 2014