Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa 31 grudzień 2014
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży nieruchomości - działka nr 136/2 AM-1 obręb VI Zgorzelec 29 grudzień 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - 23.12.2014r. 23 grudzień 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-dz.nr 10 i 15 AM-2 i dz.nr 36 AM-1 obr.Bratków 18 grudzień 2014
Zarząd Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Goerlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN 12 grudzień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu stacji transformatorowej RT394 Bogatynia (...) 11 grudzień 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz.nr 1/56 AM-4 obręb VI Zgorzelec 09 grudzień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego (...) 04 grudzień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia oczyszczonych ściekow z oczyszcalni z budynku leśniczówki do ziemi (...) 02 grudzień 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ściekow z oczyszczalni z budynku kancelarii OHZ (...) 02 grudzień 2014