Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Sprzedaż w trybie aukcji samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz 05 listopad 2019
Wpis do Rejestru BDO 28 październik 2019
Informacja Starosty Zgorzeleckiego w sprawie opracowania projektu: „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026 „ w zakresie zapewnienia możliwość udziału społeczeństwa. 28 październik 2019
Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 21 październik 2019
Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - Chełmiński_Józef 17 październik 2019
Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - Chrzan_Jan 17 październik 2019
Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 15 październik 2019
Informacja w sprawie obowiązku wykonywania zadań z zakresu gospodaki leśnej ciążące na właścicielach lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Zgorzeleckiego 15 październik 2019
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji zmieniającej nr 1 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 288/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r 11 październik 2019
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 sztuki drzewa, rosnącego w granicy dz. nr 3/134 (obr.IV, AM-1), m.Zgorzelec dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Konarskiego 5a w Zgorzelcu 08 październik 2019