Ogłoszenia i informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego (...)

____________________________