Ogłoszenia i informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wód (...) - 2.12.2014r.

_______________________________________