Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

________________________________________