Ogłoszenia i informacje

Obwieszczenie o zwiadomieniu stron o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie budowy garażu w zabudowie szeregowej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 447/2018 z dnia 10 października 2018 r. dot. budowy garażu w zabudowie szeregowej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu.