Ogłoszenia i informacje

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2017

_________________________________