Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Informacja o wszczęciu postępowania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play 11 grudzień 2019
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r., zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu 07 grudzień 2019
Apel do hodowców trzody chlewnej ze strony Ministra Rolnoctwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ochrony gospodarstw rolnych przez wirusem Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF) 06 grudzień 2019
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych 06 grudzień 2019
Zawiadomienie - o czynnościach wznowienia znaków graficznych, wyznaczenia znaków graficznych 05 grudzień 2019
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o przewidywanym terminie zakończenia sprawy - odszkodowanie w Bogatyni ul. Kossaka 02 grudzień 2019
Informacja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. pozwolenia budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w miejscowości Trójca. 29 listopad 2019
Zawiadomienie - o czynnościach wznowienia znaków graficznych, wyznaczenia znaków graficznych 15 listopad 2019
Wpis do Rejestru BDO 28 październik 2019
Informacja Starosty Zgorzeleckiego w sprawie opracowania projektu: „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026 „ w zakresie zapewnienia możliwość udziału społeczeństwa. 28 październik 2019