Oferty i konkursy NGO

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Zgorzelec. B.Walczak/ED 774
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonych przez Uczniowski Klub Sportowy EMILKA i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej "Bielawa Dolna wieś tajemnic" B.Walczak/ED 837
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Czerwonej Wody. B.Walczak/ED 1005
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ruszowie. B.Walczak/ED 925
Oferta realizacj zadania publicznego-Organizacja Turnieju [...] z okazji Dnia Wolności B.Walczak/ED 1008
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatuzgorzeleckiego z organizacjami za rok 2013. Katarzyna Chamer/BR 1035
Uchwała nr 300/2014 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Bogdan Walczak/ED 1135
Uchwała nr 288/2013 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014. ED/Redakcja 1142
Uchwała Nr 248/2013 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie procedury postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ED/Redakcja 869