Oferty i konkursy NGO

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr 316/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 17 października 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej kasia 169
Uchwała nr 272/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku kasia 333
Uchwała Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 KS 377
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu zgorzeleckiego z organizacjami za 2016 rok KS 376
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Królewska Dolina-Górnołużycki Działoszyn” w Działoszynie Redakcja 372
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radzimowie Redakcja 442
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „ŁATWIEJ” w Ruszowie Redakcja 398
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ruszowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Redakcja 316
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” Redakcja 332
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec Redakcja 361