Oferty i konkursy NGO

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. BP 92
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2020. BP 175
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Bystry Strumień”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 9 września 2019 r. BP 202
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Zrzeszenie LZS Powiatu zgorzeleckiego, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. BP 330
Uchwała nr 54/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 21 maja 2019 r.w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych BP 403
Uchwała nr 46/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 ED 455
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Alternatywnych Form Turystyki, Sportów i Rekreacji „Turystyka bez Granic”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolonta ED 413
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Klub Jeździecki BRAWURA w Kościelnej Wsi, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. BP 527
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Na Szczęście” przy SOSW im. M. Grzegorzewskiej z siedzibą w Zgorzelcu, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontaria BP 491
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” z siedzibą w Studniskach Dolnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczneg BP 502