Oferty i konkursy NGO

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr 46/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 ED 70
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Alternatywnych Form Turystyki, Sportów i Rekreacji „Turystyka bez Granic”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolonta ED 71
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Klub Jeździecki BRAWURA w Kościelnej Wsi, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. BP 132
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Na Szczęście” przy SOSW im. M. Grzegorzewskiej z siedzibą w Zgorzelcu, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontaria BP 124
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” z siedzibą w Studniskach Dolnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczneg BP 154
Uchwała nr 34/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej, pod BP 136
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Królewska Dolina- Górnołużycki Działoszyn z siedzibą w Działoszynie, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie BP 144
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jasnej Góry „Góra Możliwości” z siedzibą w Jasnej Górze, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontar BP 141
Uchwała nr 31/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 15 lutego 2019 r. Redakcja 194
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bratek” z siedzibą w Zgorzelcu, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. BP 164