Oferty i konkursy NGO

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2020. BP 102
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Bystry Strumień”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 9 września 2019 r. BP 141
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Zrzeszenie LZS Powiatu zgorzeleckiego, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. BP 271
Uchwała nr 54/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 21 maja 2019 r.w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych BP 346
Uchwała nr 46/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 ED 395
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Alternatywnych Form Turystyki, Sportów i Rekreacji „Turystyka bez Granic”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolonta ED 362
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Klub Jeździecki BRAWURA w Kościelnej Wsi, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. BP 473
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Na Szczęście” przy SOSW im. M. Grzegorzewskiej z siedzibą w Zgorzelcu, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontaria BP 439
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” z siedzibą w Studniskach Dolnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczneg BP 440
Uchwała nr 34/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej, pod BP 445