Budżet powiatu w latach 2007-2013

Opublikowane załączniki zawierają zarchiwizowane za pomocą standartowego formatu ZIP, informacje dot. budżetu na dany rok.