Klauzula informacyjna - eSesja

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SESJI RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO INFORMUJEMY, IŻ OBRADY SESJI SĄ TRANSMITOWANE I UTRWALANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych).
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe  w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora,  telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ustawowych zadań publicznych w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwana informacji publicznej. Ponadto udział w sesji jest dobrowolny a działalności powiatów jest jawna w związku z czym Rada Powiatu ma obowiązek sporządzenia i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną i jest udostępnianie na stronie internetowej Administratora www.powiatzgorzelecki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. W przypadku realizacji zadań publicznych i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku podania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od daty zakończenie sprawy przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej celu z uwzględnieniem okresu przewidzianego dla archiwizacji dokumentów wskazanym dla danego rodzaju sprawy w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw  powiatowych.